Чоткій блог. Часть друга

Jul 27, 2014

Моделі

Єсть така штука як MVC, Model-View-Controller. Це такий прінцип, по якому програма розділяється на три тіпа дєталєй:

 1. Model - отвічає за роботу чісто з базой даних
 2. View - отвічає чісто за отображеніє даних перед пользоватєльом (формочка, HTML, і так далєє)
 3. Controller - отвічає за обработку дєйствій пользоватєля, іспользує моделі і передає їх в’юхам

Так от, модель - це такій клас, який работає з рядочками одної таблички і другими табличками, шо прив’язані до нашої. Але тільки якшо та таблічка, з якою работає модель - главна в цій связі. Тоість, якшо у нас є модель Пост і модель Камєнтік, то модель Пост може вліять на Камєнтікі, а от модель Камєнтік вже нічо не може зробити з Постом. Тут таблічка Пост - главна, а таблічка Камєнтік - просто прив’язана до неї.

В общєм, модель - це такий удобний клас, в якому заникані всі запроси до бази даних. Ти визиваєш метод моделі, а получаєш - масив (або не масив, а тільки один його елємєнт) з запісями з бази даних. Або визиваєш другий мєтод і удаляєш/обновляєш/создаєш рядочки в базі.

Шоб зробити цей клас унівєрсальним до невозможності, представим, шо класс отвічає за роботу з всьою табличкою (вибор рядочків з таблички), а об’єкт цього класа отвічає за роботу з конкретним рядочком з цеї таблички. Робота з цим класом буде виглядіть якось так:

// всі пости
$postings = Posting::all();

// один конкретний пост
$posting = Posting::find($id);

// не до кінця обновлений пост (в базі ще не сохраньон)
$posting->title = "moo";

// сохранить пост в базі
$posting->save();

// удалить пост
$posting->destroy();

Сама проста реалізація моделі буде схожа на оце:

class Posting {
  var $id, $title, $description;

  function __construct($title, $description) {
    $this->title = $title;
    $this->description = $description;
  }

  function __construct($id, $title, $description) {
    $this->id = $id;
    $this->title = $title;
    $this->description = $description;
  }

  public static function all() {
    $results = array();
    $rows = mysql_query("SELECT id, title, description FROM postings;");

    while ($posting = mysql_fetch_assoc($rows)) {
      $results[] = new Posting($posting['id'], $posting['title'], $posting['description']);
    }

    return $results;
  }

  public static function find($id) {
    $row = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT id, title, description FROM postings WHERE id = $id"));

    if (isset($row['id'])) {
     return new Posting($row['id'], $row['title'], $row['description']);
    } else {
      return null;
    }
  }

  public function save() {
    if (isset($this->id)) {
      mysql_query("UPDATE postings SET title = '$this->title', description = '$this->description' WHERE id = '$this->id'");
    } else {
      mysql_query("INSERT INTO postings (id, title, description) VALUES ('$this->id', '$this->title', '$this->description')");
    }
  }

  public function delete() {
    if (isset($this->id)) {
      mysql_query("DELETE FROM postings WHERE id = '$this->id'");
    }
  }
};

Але з таким ращотом, у нас для кожної таблички буде оддєльний клас і оддєльний набор запросов. І вспоминаєм, шо ми рішили не дублірувать код. Будем іспользувать мощ магічних методів PHP!

Нехай ми не знаєм, які поля єсть в табличці. Но всі запроси ці, SELECT/DELETE - вони в основном одінакові і відрізняються тільки для INSERT/UPDATE. Того нам нада так переписать ці INSERT/UPDATE і цей клас, шоб вони работали з любими табличками.

Воспользуємся масивами PHP і магічними методами __set/__get. Ці методи дають можливість описать свою логіку коли програміст записує чи читає неізвєсне поле класа. Напрімєр, якшо у нашого класа Post нема поля moo, то при попитці зробить echo $posting->moo буде визиватись мєтод __get('moo'), а при попитці записать шось туди $posting->moo = 'MOO!' буде визваний __set('moo', 'MOO!'). Приступаєм:

class BaseModel {
  private $__data, $__tableName;

  private static function getTableName() {
    $class_name = get_called_class();
    return strtolower($class_name) . 's';
  }

  function __construct($data) {
    foreach ($data as $key => $value) {
      $this->__data[$key] = $value;
    }

    $__tableName = $this->getTableName();
  }

  function __get($field) {
    if (isset($this->__data[$field])) {
      return $this->__data[$field];
    } else {
      return null;
    }
  }

  function __set($field, $value) {
    $this->__data[$field] = $value;
  }

  public static function all() {
    $tableName = self::getTableName();
    $class = get_called_class();

    $results = array();

    $rows = mysql_query("SELECT * FROM $tableName;");

    while ($row = mysql_fetch_assoc($rows)) {
      $results[] = new $class($row);
    }

    return $results;
  }

  public static function find($id) {
    $row = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM $tableName WHERE id = $id"));

    if (isset($row['id'])) {
     return new BaseModel($row);
    } else {
      return null;
    }
  }

  public function save() {
    $query = "";

    if (isset($this->id)) {
      $fields = array();

      foreach ($this->__data as $field => $value) {
        if ($field == 'id') {
          continue;
        }

        $fields[] = "`$field` = '$value'";
      }

      $query = "UPDATE $this->__tableName SET " . implode(', ', $fields) . " WHERE id = '$this->id'";
    } else {
      $values = array();

      foreach ($this->__data as $field => $value) {
        $values[$field] = "'$value'";
      }

      $query = "INSERT INTO $this->__tableName (" . implode(', ', array_keys($values)) . ") VALUES (" . implode(', ', array_values($values)) . ")";
    }

    mysql_query($query);
  }

  public function delete() {
    if (isset($this->id)) {
      mysql_query("DELETE FROM $this->__tableName WHERE id = '$this->id'");
    }
  }
};

Так шо ж за ад тут коїться?

По-перше, цей клас - базовий. Всі слєдующі модельки ми будем наслєдувать від нього. Тоість, весь цей ад у нас коїться тільки один раз - дальше всі моделі виглядять приблизно так:

class Posting extends BaseModel {
  public function getViewUrl() {
    return "view.php?$this->id";
  }
};

А іспользовать такі моделі тепер - сплошне удовольствіє!

<?php $postings = Posting::all(); ?>

...

<?php foreach ($postings as $posting) ?>
  <h2><?php echo $posting->title ?></h2>

  <div class="description">
    <?php echo $posting->description ?>
  </div>

  <div class="read-more">
    <?php echo $posting->getViewUrl() ?>
  </div>
<?php endforeach; ?>

По-друге, в конструктор ми передаєм (всігда) поля з таблички, а конструктор - записує їх в масив __data. Ну і в конструкторі ж ми дуже хітро достаєм імя таблички з імєні класа: якшо у нас, напрімєр, клас моделі Posting, то ім’я таблички буде postings.

Ще один ньюанс з приводу імені таблички і того шо ми вертаєм в мєтоді all(): тут іспользується така хітра функція get_called_class(), яка вертає ім’я класа, який визвав поточний мєтод. Воно працює і з наслєдованієм в ООП, тоість якшо запустити отакє:

class Moo {
  function whoami() {
    echo get_called_class();
  }
}

class Foo extends Moo {
}

$a = new Moo();
$a->whoami();

$b = new Foo();
$b->whoami();

то воно виведе:

Moo
Foo

І якшо ми захочем зробить об’єкт дочєрнього класа внутрі батьківського, то ми можем спокойно визвать

$class = get_called_class();
new $class(...);

Ну і всі запроси до бази даних строяться вже іспользуя поля $__data і $__tableName.

А тепер трошки поправим файлову структуру: у нас тепер є кілька файлів, які не відносяться конкретно до цього блога, а, так сказать, єсть каркасом, на якому можна наліпити ше шось. Це BaseModel.php і connect.php. Точніше, connect.php - в ньому задаються параметри подключєнія до бази даних конкретно цього блога. Шо я предлагаю - зробити три папки:

 • core, в якому буде BaseModel.php
 • models, куди положити Posting.php і всі прочі моделі, які наслєдують BaseModel
 • config, куди положить connect.php

Не забудь поправити всі путі у require()!

Замєть, тепер файл connect.php нам треба тільки в одному місці - в BaseModel.php. Шо тоже кагбе упрощає код.

Тоість, тепер у нас має бути якась така файлова структура:

чотка файлова структура

Домашнє завдання

Зроби моделі поста і камєнтіка і застав їх работать внутрі index.php і view.php. Замєть, шо в бєзопасності BaseModel єсть дірка. А ще - і це дуже важно - подивись шо таке PDO і зроби замість всіх mysql_query і прочіх роботу з PDO.